Tips voor mantelzorgers - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Tips en mogelijkheden voor de mantelzorger

Als mantelzorger is het heel belangrijk dat u probeert de activiteiten en hobby's die u deed te blijven doen. Maar ook dat uw partner met dementie ze zolang mogelijk blijft doen. Op die momenten heeft u namelijk even de tijd voor uzelf.

Vaak zijn mensen geneigd hun hobby's op te geven omdat het teveel gedoe geeft. De persoon met dementie vindt het vervelend of snapt niet goed waarom de ander weggaat en wanneer deze weer terug komt. Dit kan zorgen voor angst of onrust. De persoon met dementie zal zelf ook geneigd zijn eigen hobby's te verwaarlozen. Hij/ zij kan merken dat het niet goed meer lukt om mee te komen, maar ook kan de energie of structuur ontbreken om er naar toe te blijven gaan. Het gevolg is dat u samen 24 uur per dag thuis zit. U heeft niet veel meer om handen en beleeft niks leuks meer waaraan u energie kunt ontlenen. Dat houdt niemand vol.

Bespreek met uw casemanager dementie de mogelijkheden. Creëer per dag of per week momenten voor uzelf waarin u zich op kunt laden. Dat geeft energie om het thuis langer voor te houden. Hieronder staan een aantal mogelijkheden waaraan u kunt denken:

- Op de site van Alzheimer Nederland staan veel tips hoe je een mantelzorger kunt helpen.

- Dementie roept veel vragen op bij iedereen die erbij betrokken is. Begrijpen wat de ziekte met iemand doet, en hoe u hier het best op kunt inspelen, is van groot belang. In een cursus of een gespreksgroep krijgt u deskundige uitleg en kunt u uw vragen en ervaringen delen. Vraag een casemanager dementie naar de mogelijkheden in uw buurt.

- Het Alzheimer Café of Alzheimer Salon is een laagdrempelige, gezellige en informatieve bijeenkomst voor mensen met dementie en hun naasten. Deze bijeenkomst wordt maandelijks georganiseerd in Nijkerk, Nunspeet, Ermelo en Harderwijk. Een (praktijk-)deskundige leidt een thema in. Bezoekers worden uitgenodigd om ervaringen te delen en vragen te stellen. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Kijk hier voor een Alzheimer Café of Alzheimer Salon bij u in de buurt.

- Vaak zijn mensen met dementie al jaren lang lid van een club. Wanneer er openheid gegeven wordt waarom iemand niet meer zo functioneert als voorheen is er vaak begrip. Vaak is er ook de bereidheid hierin een oplossing te vinden zodat hij/ zij kan blijven komen.

- Vaak wordt er gebruik gemaakt van een dagopvang of dagbesteding. Dit kan op verschillende locaties. Kijk hier voor meer uitleg en voor de locaties.

- Elke gemeente biedt activiteiten aan die speciaal gericht zijn op oudere mensen. Mensen met beginnende dementie kunnen hier vaak een passende activiteit vinden waarbij de dementie niet voor problemen hoeft te zorgen. 

U kunt hieronder aangeven voor welke gemeente u het relevante aanbod wilt weten: