Thuis gaat niet meer... - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Thuis gaat het niet meer, en nu?

Helaas komt er voor bijna iedereen een moment dat het thuis niet meer gaat. Vaak is dit een erg moeilijke stap voor zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger. Deze laatste heeft vaak het gevoel tekort te schieten of de persoon met dementie te verraden. Dit is begrijpelijk, maar niet terecht. Veel mantelzorgers hebben alles gegeven wat in hun mogelijkheden ligt. Op een bepaald moment zijn ze, door psychische of lichamelijke overbelasting, niet langer in staat de zorg voor hun partner met dementie vol te houden.

Soms is het zo dat de mantelzorger het nog best vol kan houden maar dat de wijkverpleegkundige of huisarts vindt dat de lichamelijke zorg thuis niet langer verantwoord te leveren is. Ook kunnen er door de dementie teveel risicovolle situaties ontstaan die thuis niet meer voldoende af te dekken zijn. Een verhuizing naar een verpleeghuis is dan onvermijdelijk. 

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen zijn speciale woonvoorzieningen voor mensen met dementie. In alle verpleeghuizen wordt de benodigde specialistische zorg geleverd en zo ook de nodige activiteiten.

Toch loont het de moeite u hierin te verdiepen, want er zijn diverse soorten verpleeghuizen die alle een wat ander karakter hebben. Vrijwel allemaal zijn "kleinschalig". Dat betekent dat er maximaal 8 à 12 mensen wonen die een gemeenschappelijke woonkamer hebben. Wel heeft ieder een eigen slaapkamer, soms zelfs met een eigen sanitaire voorziening.

Grofweg zijn er 5 verschillende verpleeghuissoorten:

  • de reguliere verpleeghuizen
  • zorgboerderijen
  • de Herbergier
  • particuliere verpleeghuizen
  • verpleeghuisafdelingen die zich gespecialiseerd hebben in mensen met dementie en gedragsproblemen.

Elke soort heeft zijn voor- en nadelen. Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of casemanager dementie en maak eventueel een afspraak om eens te gaan kijken en u te laten informeren. 

Welke keuze u ook maakt, in alle gevallen hebt u een WLZ indicatie (Wet Langdurige Zorg) nodig. In sommige gevallen wordt er ook een BOPZ indicatie (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) gevraagd. Die is nodig als mensen achter een gesloten deur verblijven zoals in de meeste verpleeghuizen het geval is. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Google op uw woonplaats en CIZ om kijken bij welke CIZ u uw indicatie moet indienen.

Mogelijkheden op de Noordwest Veluwe

toon organisaties voor gemeente:

Hospice
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie Sonnevanck
Sonnevancklaan 2
Harderwijk
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Verpleeghuis
Dagelijks Leven
Het Welgelegenhuis
F.A. Molijnlaan 109
8071AD Nunspeet
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 0341 – 842 495
zorg@dagelijks-leven.nl
https://www.dagelijks-leven.nl/het-welgelegenhui...
de Herbergier
Ermelo
particulier verpleeghuis
Stationsstraat 50
3851 NJ Ermelo
tel. 0341-204400
ermelo@herbergier.nl
https://www.herbergier.nl/ermelo
info over andere Herbergier locaties: https://ww...
het Groene Huis
Groene Velden 161
8211BD Lelystad
tel. 0320 229173
info@woonzorgflevoland.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie Sonnevanck
Sonnevancklaan 2
Harderwijk
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
locatie De Schauw
Schauwplein 27
Putten
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie Ittmannshof
Ittmannserf 1
8071 JK Nunspeet
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie Weideheem
Drift 2
Harderwijk
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie De IJsvogel
Ijsbaanweg 37
3851CP Ermelo
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie De Amaniet
Varenlaan 129
Ermelo
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Locatie De Arcade
Van Asseltlaan 2
3852bx Ermelo
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
locatie Elim
Engweg 46
Putten
tel. 088-0563000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Viattence
Locatie Wendhorst
Eperweg 33
8181ET Heerde
tel. 0578 668449
info@viattence.nl
www.viattence.nl
Viattence
Locatie Turfhorst
Waterlooplein 2
8091 EA Wezep
tel. 0578 668449
info@viattence.nl
www.viattence.nl
Viattence
Locatie Weidebeek
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep
tel. 0578 668449
info@viattence.nl
www.viattence.nl
Viattence
Locatie Korte Slag
Korteslag 25-27
8181GP Heerde
tel. 0578 668449
info@viattence.nl
www.viattence.nl
Viattence
Locatie Veldheem
Klinkenberg 58
8091GZ Wezep
tel. 0578 668449
info@viattence.nl
www.viattence.nl
Zorgverlening Het Baken
De Voord
Veldbloemenlaan 25
8081 DL Elburg
tel. 0525 680402
info@zorgverlening-hetbaken.nl
www.zorgverlening-hetbaken.nl