Mentorschap of onder bewindvoering - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Mentorschap of onderbewindvoering 

Door de dementie raken mensen steeds minder in staat om zelf zaken te regelen. Uiteindelijk kan iemand wilsonbekwaam worden in het nemen van vergaande beslissingen. Soms kunnen ook familieomstandigheden maken dat het goed is om een onafhankelijk iemand zaken te laten overnemen. In alle gevallen is het streven dat degene die de zaken waar kan en mag nemen zoveel mogelijk probeert te handelen in hoe de persoon met dementie het gewild zou hebben. 

Lees voor uitgebreide informatie de site van Alzheimer Nederland: vertegenwoording bij dementie

Voor het regelen van mentorschap zie: Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland