Het Netwerk Dementie NWV - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe

In 2008 is het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe opgericht. In het netwerk wordt samengewerkt door zeven gemeenten, diverse zorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, andere professionals en Stichting Alzheimer Nederland. Het belangrijkste doel is om de zorg rondom mensen met dementie effectiever op te zetten waardoor zij, samen met hun mantelzorgers, langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor gaat de aandacht uit naar het realiseren van proactieve, preventieve en samenhangende zorg en ondersteuning waarbij mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal staan. Op regionaal niveau werden daarvoor verpleegkundigen van diverse organisaties en praktijkondersteuners van de huisartsen geschoold in het herkennen van- en omgaan met dementie. Zij werden casemanagers dementie genoemd (inmiddels dementieverpleegkundigen).
Om dit samen te bereiken delen de betrokken professionals de volgende uitgangspunten:

 1. Kwaliteit van leven voor de persoon met dementie en naaste/mantelzorger

 2. Persoonsgerichte zorg in aansluiting op wensen, behoeften en verwachtingen van de persoon met dementie (en naaste/mantelzorger)

 3. Participatie en sociaal contact in de samenleving

 4. Cliëntgerichtheid en continuïteit van zorg en begeleiding zijn leidend

 5. Teamwerk inclusief duidelijk aanspreekpunt voor de cliënt en naaste / mantelzorger.

De volgende gemeenten nemen deel aan het Netwerk:

 • Elburg
 • Ermelo
 • Harderwijk
 • Nunspeet
 • Oldebroek
 • Putten
 • Zeewolde

De volgende zorgorganisaties nemen deel aan het netwerk:

 • GGz Centraal
 • Thuiszorg Icare
 • Zorggroep Noordwest-Veluwe
 • Zorgverlening Het Baken
 • Woonzorg Unie Veluwe
 • Stichting Vérian
 • Curadomi
 • RST-zorgverleners
 • Buurtzorg
 • Huisartsencoöperatie Medicamus
 • Allerzorg

De regionale afdeling van Alzheimer Nederland vertegenwoordigt het cliëntenbelang en neemt deel aan het Kennisteam Dementie.

 • Alzheimer Nederland afdeling Noordwest-Veluwe

In de afgelopen 10 jaar heeft intensieve samenwerking geleid tot een effectief werkend netwerk waarin afspraken zijn gemaakt die de zorg rond dementie hebben verbeterd. Aangezien diverse organisaties, gemeenten en partijen én de gezamenlijke doelstelling om toe te werken naar integrale ouderenzorg elkaar overlappen met de doelstelling van GezondVeluwe is besloten het netwerk per 2018 onder te brengen bij GezondVeluwe. Kijk verder op de site van GezondVeluwe.

Voor vragen over het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe neemt u contact op met: