Dementie - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Wat is dementie? 

Dementie is een verzamelnaam voor klachten en symptomen van ruim vijftig verschillende hersenaandoeningen. Deze aandoeningen hebben met elkaar gemeen dat er door veranderingen in de hersenen bepaalde hersencellen niet goed meer functioneren. Hierdoor kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken waardoor gedrag, vaardigheden en soms ook het karakter van de persoon met dementie veranderen. 

Welke vorm van dementie iemand heeft hangt af van het gebied in de hersenen dat wordt aangetast. Hierdoor zijn de klachten bij elke vorm van dementie weer anders. Iemand met de ziekte van Alzheimer wordt in de eerste plaats vergeetachtig. Iemand met frontotemporale dementie gaat vooral dwangmatig gedrag vertonen. In beide gevallen noemen we het dementie.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Verloop van de ziekte

In het begin van de ziekte gedragen mensen zich nog vrij normaal, omdat de meeste cellen dan nog goed werken. Naarmate meer delen van de hersenen worden aangetast, worden de veranderingen in doen en denken opvallender.

Hoe het ziekteproces verloopt hangt van veel factoren af, zoals de onderliggende ziekte, de omstandigheden, de lichamelijke conditie maar ook de persoonlijkheid van de persoon met dementie. Gemiddeld wordt er gesproken over een ziekteproces van 6 jaar. Dat betekent dat sommige mensen langer dan 10 jaar met een vorm van dementie leven waar anderen na 2 jaar al overlijden. Lees verder op de site van Alzheimer Nederland: 'Fases van Alzheimer'.

Meer informatie

Lees verder over (verschillende vormen van) dementie op de website van Alzheimer Nederland.

Lees voor meer informatie over dementie op de website van moderne dementiezorg

Er is een handige app met concrete informatie over dementie en allerlei vragen en problemen die deze ziekte in de dagelijkse praktijk oproept: www.alzheimerassistent.nl