Crisisplan - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Crisisplan

Inleiding

Als de mantelzorger wegvalt, kan er een crisis ontstaan. Mogelijk weet niemand precies wat er allemaal voor zorg geboden wordt, wie er allemaal bij betrokken zijn. Dan is het handig om een crisisplan te hebben zodat deze zorg en hulp goed kan worden overgenomen. Dit crisisplan kan samen met de mantelzorger en familie opgesteld worden en bewaard worden in een bekende la in huis.

Het crisisplan geeft een actueel overzicht met relevante gegevens over de zorg voor iemand met bijv. dementie. Het geeft een overzicht van de activiteiten die de mantelzorgers nu verzorgen.

Het is verstandig om dit crisisplan op tijd met betrokkenen in te vullen en relevante afspraken vast te leggen. Het is van belang dat het crisisplan actueel gehouden wordt.

Klik hier om naar het Actieplan bij zorgcrisis te gaan