Behandeling en begeleiding - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Behandeling en begeleiding

Bij het onderzoeken en behandelen van dementie kunnen diverse professionals betrokken worden. Hieronder een overzicht van deze professionals. Er wordt per professionals kort beschreven wat hij/zij voor mensen met dementie kan betekenen en of u hiervoor een verwijzing nodig heeft. De beschrijving is niet volledig, maar geeft u wel een indruk.

De volgende functies worden beschreven:

 • Huisarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en PIT verpleegkundige
 • Ouderenpsychiater
 • Geriater
 • Verpleeghuisarts of specialist ouderengeneeskunde
 • Psycholoog ouderen
 • Wijkverpleegkundige PG
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut
 • Welzijnsadviseur

Huisarts

De huisarts is en blijft altijd uw aanspreekpunt voor alle vragen en klachten over uw gezondheid. Kan bij zorgen over (mogelijke) dementie onderzoeken wat er aan de hand is maar kan ook verwijzen naar een geheugenpoli, specialist of anders. Wanneer er een diagnose dementie is gesteld blijft de huisarts aanspreekpunt voor de lichamelijke klachten. Voor de zorg rondom de dementie wordt soms een andere instantie ingezet.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

In de regio Noordwest Veluwe bestaan twee GGZ instellingen: GGZ Centraal en Dimence. Een verwijzing naar deze instellingen gaat via de huisarts. Er wordt altijd eerst een intake gedaan en vervolgens gekeken welke specialist het best passend is. De reden kan zijn dat de huisarts een van de volgende specialisten in wil zetten:

-  SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) of PIT (psychiatrisch intensieve thuiszorg) zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij kunnen thuis onderzoeken wat er aan de hand is en u begeleiden en adviseren.

- Ouderenpsychiater is een psychiater die zich heeft gespecialiseerd in (psychiatrische) problematiek bij ouderen. De psychiater kan op verzoek van de huisarts onderzoek verrichten, medicatie voorschrijven en behandeling adviseren. Werkt vaak samen met de SPV of PIT bij de mensen thuis of in de kliniek.

- Geriater is een specialist die bij kwetsbare ouderen, waarbij er meerdere ziektebeelden tegelijk spelen, onderzoek doet en behandeling voorstelt of uitvoert (naast GGZ Centraal en Dimence werken er ook geriaters bij de geheugenpoli, zij hebben echter niet de mogelijkheid om bij u thuis te komen).

- Psycholoog kan ingezet worden om onderzoek te doen naar gedragsproblemen of systeemproblemen en adviseert over behandeling. Kan ook uitgebreidere testen afnemen en betrokkenen begeleiden bij het omgaan met dementie. (naast GGZ Centraal en Dimence zijn er ook psychologen werkzaam in verzorgings- en verpleeghuizen.)

Wijkverpleegkundige PG

Speciaal opgeleide wijkverpleegkundige die kan onderzoeken wat er nodig is aan zorg en begeleiding. Coördineert en adviseert andere zorgverleners. Geeft begeleiding en verpleegkundige behandeling. Heeft indicatie nodig van het CIZ.

SO (specialist ouderengeneeskunde)

Specialist in het behandelen en verplegen. Werkt veelal voor bewoners in het verpleeghuis en vaak ook in zorgcentra. Kan op verzoek van de huisarts bij mensen thuis komen voor advies, vaak met betrekking tot een juiste woonplek.

Ergotherapeut 

Geeft advies en begeleiding om de ‘dagelijkse’ dingen te kunnen blijven doen. Wordt steeds vaker ingezet in de thuissituatie. Verwijzing huisarts nodig.

Logopedist

Bevordert het spreken maar ook het slikken (eten), zeker als de ziekte leidt tot beperkingen. Doet onderzoek, geeft advies, begeleiding en training. Zowel in verpleeghuis, zorgcentra als op verzoek van de huisarts bij mensen thuis.

Fysiotherapeut

Deze is  voor veel ouderen van belang voor advies en oefening. Maar ook voor valpreventie en bewegen. Bij dementie is er soms een specifieke benadering nodig. Fysiotherapie kan zonder verwijzing aangevraagd worden.

Welzijnsadviseur

De welzijnsadviseur kan u advies en informatie geven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden in uw regio en denken bij specifieke vragen mee wat voor u de beste oplossing is.