Alzheimer Café - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Voorlichtingsbijeenkomst Ermelo

donderdag 25 maart 2010 om 18.30 uur

Donderdagavond 25 maart organiseren de Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo en Alzheimer Afdeling Noordwest-Veluwe een voorlichtingsbijeenkomst voor partners, familieleden en anderen betrokken bij de zorg voor iemand met een dementie, van 19.30 tot 21.30 uur, in het gebouw van de SWO, IJsbaanweg 45 te Ermelo.

Omdat het moeilijk te begrijpen is wat het voor iemand betekent de diagnose dementie te krijgen, maken we bij deze voorlichtingsbijeenkomst gebruik van de video "Van binnen uit". Hierin vertellen vier mensen met beginnende dementie wat de diagnose voor hen betekent en waar ze tegen aan lopen. Vooral het verlies van hun zelfstandigheid wordt door hen als pijnlijk ervaren. Inzicht in de betekenis van dementie kan ons helpen mensen met dementie bij te staan. Bijvoorbeeld bij het nemen van een beslissing dat iemand geen auto meer mag rijden of het overnemen van de financiën of de beslissing om dagbehandeling aan te vragen. Maar vooral ook bij alle dagelijkse dingen. Omgaan met deze verlieservaringen is moeilijk. Er is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleider van de bijeenkomst, mw. Y. Ruigrok van Indigo Flevo-Veluwe. Niet op alle vragen is een pasklaar antwoord te vinden, maar samen zoeken deelnemers en begeleider naar manieren om zo goed mogelijk om te gaan met iemand met een dementie.

« activiteiten overzicht