Alzheimer Café - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Informatiebijeenkomst Barneveld

donderdag 27 mei 2010 om 17.30 uur

Thema van de bijeenkomst is:
Wat is dementie?

In het dementieproces treden er  veranderingen in de hersenen op. Hersencellen en verbindingen tussen hersencellen gaan verloren. Er ontstaan geheugenproblemen en bestaande kennis raakt verloren . Deze afbraak van hersencellen uit zich in veranderingen in gedrag. Iedere verandering in de hersenen geeft een verandering in gedrag of gevoel van de betrokken persoon. Deze veranderingen roepen onzekerheid op bij de betrokken persoon, die zijn/haar zelfstandigheid zoveel mogelijk probeert te handhaven. Hoe gaat iemand met dementie om met deze gevoelens van onzekerheid, angst en onveiligheid?  Sommige mensen met dementie reageren met verdriet en wanhoop, anderen klampen zich vast aan het oude vertrouwde. Dat kunnen zowel voorwerpen zijn, zoals de handtas of gewoontes, bezigheden en mensen. Weer anderen reageren opstandig en agressief. Hoe kunnen we als familieleden dit gedrag begrijpen en hoe kunnen we er zo op reageren,dat de sfeer voor alle partijen goed blijft? Het vraagt in ieder geval een andere manier van omgaan met elkaar dan voorheen, maar hoe precies? Op deze en mogelijk vele andere vragen willen we proberen antwoord te geven, niet op alle vragen is een pasklaar antwoord te vinden, maar samen zoeken deelnemers en begeleiders naar manieren om zo goed mogelijk om te gaan met iemand met een dementie. Naast informatie over dementie is het tevens mogelijk kennis te maken met de mogelijkheden die de zorgboerderij biedt.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Noordwest-Veluwe en vindt plaats op donderdag 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur in  Zorgboerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1 te Barneveld. Deelname is gratis, u bent van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Coveen, telefoon 0341 358505.

« activiteiten overzicht