Alzheimer Café - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Alzheimercafé Nijkerk

maandag 3 mei 2010 om 18.30 uur

Het Alzheimer Café in Nijkerk is iedere eerste maandag van de maand in Petit Café 'Prins Heerlijk', Oranjelaan 56-58 in Nijkerk. Inloop vanaf 19.30 uur. Het is de maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. In een gezellige sfeer krijgt u informatie van praktijkdeskundigen, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te treffen. De entree is gratis, aanmelden is niet nodig.

Het onderwerp voor deze avond is: "Beslissen met en voor dementiepatiënten". 
Zelf kunnen beslissen is een groot goed in onze samenleving. Mensen die dementeren kunnen dit vaak moeilijker, misbruik ligt op de loer.

Gastspreker mr. D. van Castel, notaris te Nijkerk vertelt o.a. over wilsbekwaamheid, mentorschap, wilsbeschikking en bewindvoering.

 

 

« activiteiten overzicht