Thuis gaat niet meer... - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Thuis gaat het niet meer, en nu?

Helaas komt er voor bijna iedereen een moment dat het thuis niet meer gaat. Vaak is dit een erg moeilijke stap voor zowel de persoon met dementie, maar zeker voor de mantelzorger. Zij hebben vaak het gevoel te kort te schieten of de persoon met dementie te verraden. Dit is begrijpelijk, maar niet terecht. Veel mantelzorgers hebben alles gegeven wat in hun mogelijkheden ligt maar zijn op een bepaald moment, door psychische of lichamelijke overbelansting, niet langer in staat de zorg voor hun partner met dementie vol te houden. Soms is het zo dat de mantelzorger het nog best vol kan houden maar dat de wijkverpleegkundige of huisarts vinden dat de lichamelijke zorg thuis niet langer verantwoord te leveren is, of er ontstaan door de dementie teveel risicovolle situaties die thuis niet meer voldoende af te dekken zijn. Een verhuizing naar en verpleeghuis is dan onvermijdelijk. Verpleeghuizen zijn speciale woonvoorzieningen voor mensen met dementie die de specialistische zorg die nodig is zelf leveren en ook zorg dragen voor de nodige actviteiten. Toch loont het de moeite u hierin te verdiepen, want er zijn diverse mogelijkheden die allen een wat ander karakter hebben. Vrijwel alle verpleeghuizen zijn tegenwoordig "kleinschalig". Dat betekent dat er maximaal 8 a 12 mensen wonen die elk een eigen slaapkamer hebben en een gemeenschappelijke woonkamer. Grofweg zijn er 3 verschillende verpleeghuissoorten: de reguliere verpleeghuizen, zorgboerderijen, de Herbergier en particuliere verpleeghuizen. Allen hebben voor- en nadelen en bij allen kunt u een afspraak maken om eens te kijken en u te laten informeren. Bespreek het met uw huisarts of dementieverpleegkundige.

Klik op de gemeente van uw voorkeur om de mogelijkheden te bekijken.