Over dementie - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Het is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Hierdoor veranderen het gedrag, de vermogens en soms ook het karakter van de persoon met dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Klik hier voor meer informatie:

Klik hier voor informatie over onderzoek en diagnostiek