Onderzoek en diagnostiek - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Onderzoek en diagnostiek

Als u zich afvraagt of er sprake is van een dementie, kunt u het best naar uw huisarts gaan. Hij of zij kan u zelf onderzoeken, maar u ook verwijzen. Hieronder vindt u enkele adviezen hierover.

Dementietest

Als u zich zorgen maakt over uw partner, vader of moeder, kunt u een testje invullen op internet. U vult dan in of er sprake is van een meer dan normale achteruitgang. Indien dit het geval is, wordt u geadviseerd om met uw zorgen naar de huisarts te gaan. U kunt deze test doen op www.dementietest.nl

Onderzoek door een arts

Als u zich zorgen maakt over uzelf of over uw partner of ouders, dan adviseren wij u om een afspraak te maken met de huisarts. Hij/zij kan onderzoeken of er sprake is van dementie. Of u verwijzen voor nader onderzoek naar een specialist of de geheugenpoli. Er kan ook een andere, behandelbare ziekte spelen. Een diagnose is voorwaarde voor goede begeleiding zodat u langer goed en zelfstandig kunt blijven wonen en leven.

Het onderzoek bestaat uit een lichamelijk deel en uit een aantal testjes en gesprekken over hoe het gaat in het dagelijks leven. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een Geheugenpoli bij een ziekenhuis of naar een specialist. Soms wordt een speciale verpleegkundige van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of van de thuiszorg gevraagd om op bezoek te gaan om een beeld te krijgen hoe het gaat. De arts wil ook weten hoe de naasten (partner, kinderen) de patiënt ervaren. Zij weten het best hoe de persoon was en hoe het nu gaat.

Met de informatie uit de diverse onderzoeken komt de arts tot een diagnose. Soms zal de diagnose ‘waarschijnlijk dementie’ gesteld worden, soms preciezer zoals ‘Ziekte van Alzheimer’ of ‘Vasculaire dementie’. Met de diagnose eindigt het onderzoek. Maar voor alle betrokkenen is dit een nieuw begin. Nu weten ze wat er aan de hand is. Soms is deze duidelijkheid een opluchting. Maar vaak wordt men zich ervan bewust dat de ziekte alleen maar erger wordt. Het is van groot belang dat u en uw naasten goede informatie krijgen over de ziekte, over de gevolgen, de toekomst en hoe hiermee om te gaan. Deze informatie en begeleiding kunt u krijgen van de huisarts maar ook van een speciale casemanager dementie.

Enkele adviezen over het bezoek aan de huisarts met zorgen over dementie vindt u hier. Ook vindt u hier aanwijzingen hoe om te gaan als de persoon met dementie niet wil meewerken.

Voor diagnostiek kan uw huisarts u verwijzen naar een van onderstaande organisaties:

Mogelijkheden op de Noordwest Veluwe

toon organisaties voor gemeente:

Diagnostiek
Dimence Zwolle
Afdeling Ouderen
tel. 038 - 426 1220
www.dimence.nl
Geheugencentrum Zwolle e.o.
Geheugenpoli
tel. 038-4691200
info@geheugencentrumzwolle.nl
www.geheugencentrumzwolle.nl
GGZ Centraal
Nijkerk
Havenstraat 7
3861VS Nijkerk
tel. 033 2542430
www.ggzcentraal.nl
GGZ Centraal
Ouderenpsychiatrie locatie Wezep
Wezep
tel. 038-375 70 10
wezep@ggzcentraal.nl
www.ggzcentraal.nl
GGZ Centraal
Centrum voor Ouderenpsychiatrie
van Asch van Wijcklaan 6
3853KV Ermelo
tel. 0341 - 566374
secretariaatcvo@ggzcentraal.nl
www.ggzcentraal.nl
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Advies en Behandelcentrum
Ermelo
tel. 0341-568000
servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl
Woonzorg Unie Veluwe ism novicare
Advies- en Behandelcentrum
Elburg
tel. 0525 - 681334
www.wzuveluwe.nl
Woonzorg Unie Veluwe ism novicare
Advies- en Behandelcentrum
Nunspeet
tel. 0341-252844
www.wzuveluwe.nl
Ziekenhuis St. Jansdal
Geheugenpoli en Poli Geriatrie
Harderwijk
tel. 0341 - 46 39 45
poli.geriatrie@stjansdal.nl
www.stjansdal.nl
Zorgverlening Het Baken
Advies en Behandelcentrum
tel. 0525 680402
info@zorgverlening-hetbaken.nl
www.zorgverlening-hetbaken.nl