Netwerk Dementie - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Lokale samenwerking

We zien steeds meer aandacht voor lokale samenwerking. Lokaal wordt besproken hoe inwoners met dementie kunnen rekenen op goede informatie, begeleiding en ondersteuning. Toegankelijkheid, deskundigheid en onderlinge afstemming zijn van belang.

Daarnaast bestaat er een regionaal Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe waar casemanagers dementie in participeren. Het Netwerk Dementie is onderdeel van het regionale netwerkprogramma GezondVeluwe (www.gezondveluwe.nl). 

De focus ligt op het realiseren van proactieve, preventieve en samenhangende zorg en ondersteuning waarbij mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers centraal staan. Om dit samen te bereiken delen betrokken professionals (bijvoorbeeld de huisarts, POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur (welzijn), medisch specialisten en casemanager dementie de volgende uitgangspunten:

  • Kwaliteit van leven voor cliënt en naaste/mantelzorger
  • Persoonsgerichte zorg in aansluiting op wensen, behoeften en verwachtingen van de persoon met dementie (en naaste/mantelzorger)
  • Participatie en sociaal contact in de samenleving
  • Cliëntgerichtheid en continuïteit van zorg en begeleiding zijn leidend
  • Teamwerk inclusief duidelijk aanspreekpunt voor de cliënt en naaste / mantelzorger

Casemanagement dementie

Inmiddels krijgen veel mensen met dementie begeleiding van een casemanager. Door de vele aanvragen voor begeleiding dreigen er wachtlijsten te gaan ontstaan. Wij hebben een zorgvuldige regeling hiervoor opgesteld. Voorkomen moet worden dat mensen op de wachtlijst staan, terwijl ze urgent begeleiding nodig hebben. Indien nodig zullen we mensen thuis bezoeken, ook al is er een wachtlijst.

In de huidige regelgeving wordt casemanagement dementie bekostigd vanuit de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Alle netwerkpartners hebben deze zorg ingekocht, waardoor mensen met dementie verzekerd zijn van adequate begeleiding.