Netwerk Dementie - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Lokale samenwerking

We zien steeds meer aandacht voor lokale samenwerking. In Nijkerk, Harderwijk, Putten en Elburg zijn er lokale werkgroepen dementie bijeen geweest. In de werkgroepen wordt besproken of inwoners met dementie kunnen rekenen op goede informatie, begeleiding en ondersteuning. Toegankelijkheid, deskundigheid en onderlinge afstemming zijn van belang.

Alzheimer Nederland heeft, naar Belgisch voorbeeld de visie 'dementievriendelijke gemeente' geïntroduceerd. Hierbij gaat het o.a. om vermindering van het taboe, deskundigheid bij hulp- en zorgverleners maar ook bij de middenstand, toegankelijkheid van activiteiten en ontmoeting. Een mooie uitdaging die aansluit bij de lokale samenwerking.

Casemanagement dementie

Inmiddels krijgen ca. 650 mensen met dementie begeleiding van een casemanager. Door de vele aanvragen voor begeleiding dreigen er wachtlijsten te gaan ontstaan. Wij hebben een zorgvuldige regeling hiervoor opgesteld. Voorkomen moet worden dat mensen op de wachtlijst staan, terwijl ze urgent begeleiding nodig hebben. Indien nodig zullen we mensen thuis bezoeken, ook al is er een wachtlijst.

In de huidige regelgeving wordt casemanagement dementie bekostigd vanuit de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Alle netwerkpartners hebben deze zorg ingekocht, waardoor mensen met dementie verzekerd zijn van adequate begeleiding.