Behandelmogelijkheden - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Behandelmogelijkheden

Bij het onderzoeken en behandelen van dementie kunnen diverse professionals betrokken worden. Hieronder een overzicht van deze behandelaars. Er wordt per behandelaar kort beschreven wat hij/zij voor mensen met dementie kan betekenen en of u hiervoor een verwijzing nodig heeft. De beschrijving is lang niet volledig, maar geeft u wel een indruk.

De volgende functies worden beschreven:

  • Huisarts
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en PIT verpleegkundige (ggz)
  • Ouderenpsychiater
  • Geriater
  • Verpleeghuisarts of specialist ouderengeneeskunde
  • Psycholoog ouderen
  • Wijkverpleegkundige PG
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  • Fysiotherapeut

Huisarts

De huisarts is en blijft altijd uw aanspreekpunt voor alle vragen en klachten over uw gezondheid. Kan bij zorgen over (mogelijke) dementie onderzoeken wat er aan de hand is maar kan ook verwijzen naar een geheugenpoli, specialist of anders.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In de regio Noord West Veluwe werken de GGZ instellingen GGZ Centraal en Dimence. Een verwijzing naar deze instellingen gaat via de huisarts. Er wordt altijd eerst een intake gedaan en vervolgens gekeken welke specialist het best passend is. De reden kan zijn dat de huisarts een van de volgende specialisten in wil zetten:

-  SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) of PIT (psychiatrisch intensieve thuiszorg) zijn specialistische verpleegkundigen. Zij kunnen thuis onderzoeken wat er aan de hand is en u begeleiden en adviseren.

- ouderenpsychiater is een psychiater die zich heeft gespecialistiseerd in (psychiatrische) problematiek bij ouderen. De psychiater kan op verzoek van de huisarts onderzoek verrichten, medicatie voorschrijven en behandeling adviseren. Werkt vaak samen met de SPV bij de mensen thuis of in de kliniek.

- Geriater is een specialist in die bij ouderen onderzoek doet en behandelt. Met name voor kwetsbare ouderen, als er meerdere ziektebeelden tegelijk spelen. (naast GGZ Centraal werken er ook geriaters op de geheugenpoli, zij hebben echter niet de mogelijkheid om bij u thuis te komen)

- Psycholoog kan ingezet worden om onderzoek te doen naar gedragsproblemen of systeemproblemen en adviseert over behandeling. Kan ook uitgebreidere testen afnemen en betrokkenen begeleiden bij het omgaan met dementie. Ook aan verzorgings- en verpleegkuizen is een psycholoog verbonden.

Wijkverpleegkundige PG

Speciaal opgeleide wijkverpleegkundige. Onderzoekt wat er nodig is aan zorg en begeleiding. Coördineert en adviseert de zorgverleners. Geeft begeleiding en verpleegkundige behandeling. Heeft indicatie nodig van het CIZ.

SOG (specialist ouderengeneeskunde)

Specialist in het behandelen en verplegen. Werkt voor bewoners in het verpleeghuis en vaak ook in zorgcentra. Kan op verzoek van de huisarts bij mensen thuis voor advies, vaak met betrekking tot een juiste woonplek.

Ergotherapeut

Geeft advies en begeleiding om de ‘dagelijkse’ dingen te kunnen blijven doen. Wordt steeds vaker ingezet in de thuissituatie. Verwijzing huisarts nodig.

Logopedist

Bevordert het spreken maar ook het slikken (eten), zeker als de ziekte leidt tot beperkingen. Doet onderzoek, geeft advies, begeleiding en training. Zowel in verpleeghuis, zorgcentra als op verzoek van de huisarts voor mensen thuis.

Fysiotherapeut

Voor veel ouderen van belang voor advies en oefening. Maar ook voor valpreventie en bewegen. Bij dementie is er soms een specifieke benadering nodig. Fysiotherapie kan zonder verwijzing aangevraagd worden.