Dementie in Nijkerk - informatie voor dementie in gemeente Nijkerk - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

dementie in gemeente NijkerkAdressen omtrent dementie in gemeente Nijkerk


Hieronder vindt u alle relevante adressen omtrent dementie als u in de gemeente Nijkerk woont. Als inwoner van gemeente Nijkerk kunt u bij onderstaande organisaties terecht voor informatie over dementie, begeleiding en praktische hulp en ondersteuning.

Activiteiten ouderen
Sigma
Steunpunt vrijwilligerswerk en steunpunt Mantelzorg
Oosterstraat 7
3862 BH Nijkerk
tel. 033-247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Sigma,
Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken
ook voor Stichting Vrienden van de Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken
tel. 033-258 26 97
info@simga-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Unie van Vrijwilligers Nijkerk
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
tel. 033-246 01 15
uvvnijkerk@hetnet.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Zonnebloem
tel. 076 5646362
Alzheimer Café
Alzheimer Cafe Nijkerk
Iedere eerste ma v/d maand vanaf 19.30 uur
Gebouw Interact Contour Oranjelaan 79
3862 CX Nijkerk
tel. 033-245 31 69
nwveluwe@alzheimernederland.nl
www.alzheimernederland.nl
Begeleiding, verzorging, verpleging thuis
Alzheimer Telefoon
9 - 23 uur bereikbaar
gesprek met deskundige vrijwilliger
tel. 0800 5088
Amaris Thuis
Vetkamp 25
3862 JM Nijkerk
tel. 033-245 37 24
arkemheen@amaris.nl
www.amaristhuis.nl
Beweging 3.0
Thuiszorg
Vetkamp 85
3862 JN Nijkerk
tel. 033-469 20 20
thuiszorg@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Buurtzorg Nijkerk
tel. 06 10250023
nijkerk@buurtzorgnederland.com
Curadomi Thuiszorg
tel. 0318 548265
info@curadomi.nl
www.curadomi.nl
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Privazorg AWBZ B.V.
Hardwareweg 14
3821 BM Amersfoort
tel. 033 4556762
www.privazorg.nl
RST Thuisverzorging
tel. 0342 - 422324
www.rstzorg.nl
Thuiszorg Icare
PG-team (psycho-geriatrisch)
tel. 0900 - 8833
info@icare.nl
www.icare.nl
Thuiszorg van Oranje
Thuiszorg
Bleek 2
3841 GC Harderwijk
tel. 0341 - 550000
www.thuiszorgvanoranje.nl
Boodschappen
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Nederlandse Patientenvereniging
Afd. Nijkerk/Nijkerkerveen
p/a Heinencamp 34
3861 LM Nijkerk
tel. 033-246 25 79
NPVNijkerk@gmail.com
www.npvzorg.nl
Nederlandse Patientenvereniging
Afd. Hoevelaken
p/a Vrouwenweg 25
3864 DX Nijkerkerveen
tel. 033-258 07 71
marielle@autoham.nl
www.npvzorg.nl
Regiotaxi Gelderland - Noord-Veluwe
tel. 0900 - 0276 of 026 3552121
rtgklanten@prvgelderland.nl
www.regiotaxigelderland.nl
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Elzenlaan 40
3871 BL Hoevelaken
tel. 033-253 78 00
Unie van Vrijwilligers
Boodschappenbus
vrijdagmiddag, opgeven bij UVV
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
tel. 033-246 01 15
uvvnijkerk@hetnet.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Zonnebloem
tel. 076 5646362
Cursus of gespreksgroep dementie
GGZ Centraal
Nijkerk
Havenstraat 7
3861VS Nijkerk
tel. 033 2542430
www.ggzcentraal.nl
Regio Noord Veluwe
Cursus 'Kennismaken met dementie' voor mantelzorgers
Uitvoering per gemeente, data op aanvraag
tel. 0341 259433
hschoonhoven@regionoordveluwe.nl
Sigma-Steunpunt Mantelzorg
Oosterstraat 7
3862 BH Nijkerk
tel. 033-247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
Dagverzorging, behandeling, zorgboerderij
Beweging 3.0
Zorgerf Buiten-Land
Nijkerk
tel. 06-12 12 40 81
www.beweging3.nl
Beweging 3.0
Woonzorgcentrum St. Jozef
Huserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033 247 7300
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Dagbehandeling De Klimop
Vetkamp 85
3862 JN Nijkerk
tel. 033-247 73 00
zilverschoon@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Dagbehandeling De Refter en het Zorgerf
Huserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033-247 76 66
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Dagcentrum De Rozelaar
Koperslager 8
3861 SJ Nijkerk
tel. 033-245 40 86
nijkerk@rozelaar.nl
www.rozelaar.nl
Dagverzorging De Binnentuin
Huiserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033-247 76 66
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Dagverzorging De Stoutenburgh
Sportweg 23
3871 HK Hoevelaken
tel. 033-258 26 98
stoutenburgh.arkemheen@amaris.nl
www.amarishuis.nl
ZorgBoerderij 't Paradijs
Barneveld
tel. 0342 - 401253
Zorgboerderij De Bonte Sik
voor mensen die actief willen meehelpen
Watergoorweg 91
3861 MA Nijkerk
tel. 033 2452457 06 49408309
debontesik@kliksafe.nl
www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-de-bonte-sik
Diagnostiek
GGZ Centraal
Nijkerk
Havenstraat 7
3861VS Nijkerk
tel. 033 2542430
www.ggzcentraal.nl
Ziekenhuis St. Jansdal
Geheugenpoli en Poli Geriatrie
Harderwijk
tel. 0341 - 46 39 45
poli.geriatrie@stjansdal.nl
www.stjansdal.nl
Gespreksgroep dementerenden
GGZ Centraal
Nijkerk
Havenstraat 7
3861VS Nijkerk
tel. 033 2542430
www.ggzcentraal.nl
Gespreksgroepen of cursussen
Alzheimer Cafe Nijkerk
Iedere eerste ma v/d maand vanaf 19.30 uur
Gebouw Interact Contour Oranjelaan 79
3862 CX Nijkerk
tel. 033-245 31 69
nwveluwe@alzheimernederland.nl
www.alzheimernederland.nl
Alzheimer Telefoon
9 - 23 uur bereikbaar
gesprek met deskundige vrijwilliger
tel. 0800 5088
Regio Noord Veluwe
Cursus 'Kennismaken met dementie' voor mantelzorgers
Uitvoering per gemeente, data op aanvraag
tel. 0341 259433
hschoonhoven@regionoordveluwe.nl
Sigma-Steunpunt Mantelzorg
Oosterstraat 7
3862 BH Nijkerk
tel. 033-247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
Huishoudelijke hulp
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Thuiszorg van Oranje
Thuiszorg
Bleek 2
3841 GC Harderwijk
tel. 0341 - 550000
www.thuiszorgvanoranje.nl
Hulp administratie
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Humanitas Thuisadministratie
tel. 06 - 22003910
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
Sociale raadslieden
tel. 0900 2300 230
www.mdveluwe.nl
Sigma,
Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken
ook voor Stichting Vrienden van de Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken
tel. 033-258 26 97
info@simga-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Hulp bij aanvraag indicaties
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
MEE Veluwe
spreekuur in Publiekswinkel Stadhuis: do van 13.30-17.00 uur.
Postbus 394
7300 AJ Apeldoorn
tel. 055-526 92 00
info@meeveluwe.nl
www.meeveluwe.nl
Per Saldo
begeleiding Persoongebonden Budget PGB
tel. 0900 7424857
www.pgb.nl
Indicatie CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
CIZ
tel. 0900 1404
info@ciz.nl
www.ciz.nl
Indicatie Wmo
Gemeente Nijkerk
Loket Maatschappelijke Ondersteuning
ma-vr 8.30 - 12.30; do ook van 13.30-17.00
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
tel. 033-247 22 22
gemeente@nijkerk.eu
www.nijkerk.eu
Indicatie WMO en CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
CIZ
tel. 0900 1404
info@ciz.nl
www.ciz.nl
Sigma,
Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken
ook voor Stichting Vrienden van de Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken
tel. 033-258 26 97
info@simga-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Kleinschalig wonen
Beweging 3.0
De Pastorie
Holkerstraat 32
3861 CE Nijkerk
tel. 033-247 76 66
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Klusjes
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Elzenlaan 40
3871 BL Hoevelaken
tel. 033-253 78 00
Thuiszorg Icare
Klussenbus voor leden
tel. 0900 - 8833
info@icare.nl
www.icare.nl
Unie van Vrijwilligers Nijkerk
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
tel. 033-246 01 15
uvvnijkerk@hetnet.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Maaltijden
Amaris - Arkemheen
Vetkamp 25
3862 JM Nijkerk
tel. 033-245 37 24
arkemheen@amaris.nl
www.amaris.nl
Amaris - Arkemheen
Oranjelaan en Beatrixflat
Vetkamp 25
3862 JM Nijkerk
tel. 033-245 37 24
arkemheen@amaris.nl
www.amaris.nl
Apetito (Icare)
maaltijdvoorziening
Beweging 3.0
Verpleeghuis Zilverschoon
tel. 033 247 7300
Beweging 3.0
Woonzorgcentrum St. Jozef
Huserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033 247 7300
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
De Kopperhof
Verrassingsmaaltijd
1e do van de maand, opgeven bij Sigma 033 247 4830
Sportweg 25
Hoevelaken
Stichting Lekker Thuis
Maaltijdservice
tel. 0320 265151
Thuiszorg van Oranje
Proef deze dag maaltijden
Bleek 2
3841 GC Harderwijk
tel. 0341 - 550000
info@proefdezedag.nl
www.proefdezedag
Thuiszorg van Oranje
Thuiszorg
Bleek 2
3841 GC Harderwijk
tel. 0341 - 550000
www.thuiszorgvanoranje.nl
Personenalarmering
Thuiszorg Icare
PG-team (psycho-geriatrisch)
tel. 0900 - 8833
info@icare.nl
www.icare.nl
Thuiszorg van Oranje
Thuiszorg
Bleek 2
3841 GC Harderwijk
tel. 0341 - 550000
www.thuiszorgvanoranje.nl
Respijtzorg, vrijwilligers en terminale thuiszorg
Amaris - Arkemheen
Vetkamp 25
3862 JM Nijkerk
tel. 033-245 37 24
arkemheen@amaris.nl
www.amaris.nl
Beweging 3.0
Woonzorgcentrum St. Jozef
Huserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033 247 7300
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Op Kracht
Zorg voor jezelf dagen
tel. 0900 737 7458
www.opkracht.nl
Sigma-Steunpunt Mantelzorg
Oosterstraat 7
3862 BH Nijkerk
tel. 033-247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
Stichting Mantelzorgvervanging Nederland
'Handen in huis'
tel. 030 659 09 70
info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl
Thuiszorg Icare
PG-team (psycho-geriatrisch)
tel. 0900 - 8833
info@icare.nl
www.icare.nl
Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorglijn (MEZZO)
tel. 0900-202 04 96
www.mantelzorg.nl
Op Kracht
Zorg voor jezelf dagen
tel. 0900 737 7458
www.opkracht.nl
Sigma
Steunpunt vrijwilligerswerk en steunpunt Mantelzorg
Oosterstraat 7
3862 BH Nijkerk
tel. 033-247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Vakantie
Alzheimer Nederland
Toch Uit Vakanties
tel. 030 659 6900
Het Vakantiebureau
vakanties met zorg
tel. 0318 486610
www.hetvakantiebureau.nl
Op Kracht
Zorg voor jezelf dagen
tel. 0900 737 7458
www.opkracht.nl
Sigma-Steunpunt Mantelzorg
Oosterstraat 7
3862 BH Nijkerk
tel. 033-247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
Stichting Mens en Samenleving
SMS Vakanties
tel. 0318 485183
www.smsvakanties.nl
Zorgeloos weg
www.zorgeloosweg.nl
Verpleeghuis
Beweging 3.0
Verpleeghuis Zilverschoon
tel. 033 247 7300
Vervoer
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Regiotaxi Eemland-Heuvelrug
Postbus 357
8260 AJ Kampen
tel. 0900-112 24 45
www.rteh.nl
Regiotaxi Gelderland - Noord-Veluwe
tel. 0900 - 0276 of 026 3552121
rtgklanten@prvgelderland.nl
www.regiotaxigelderland.nl
Unie van Vrijwilligers Nijkerk
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
tel. 033-246 01 15
uvvnijkerk@hetnet.nl
www.uvv-nijkerk.nl
UVV vervoersdienst 55+
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
tel. 033-246 01 15
uvvnijkerk@hetnet.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Valys
Valys pas nodig voor vervoer buiten locatie
tel. 0900 9630
www.valys.nl
Verzorgingshuis
Amaris - Arkemheen
Vetkamp 25
3862 JM Nijkerk
tel. 033-245 37 24
arkemheen@amaris.nl
www.amaris.nl
Beweging 3.0
Woonzorgcentrum St. Jozef
Huserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033 247 7300
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Woonzorgcentrum De Stoutenburgh
Sportweg 23
3871 HK Hoevelaken
tel. 033-463 43 351
www.de-alliantie.nl
Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef
Huserstraat 6
3861 CK Nijkerk
tel. 033-247 76 66
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Wandelen bewegen
Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
Natuurljk bewegen Barneveld
Wandelen voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun mantelzorgers
10-12 uur
Zorgboerderij 't Paradijs. Bielderweg 1
Barneveld
tel. 0342 745004
f.tahamata@welzijnbarneveld.nl
2e en 4e woensdag van de maand
Natuurljk bewegen Nijkerk
Wandelen voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun mantelzorgers
De Maaneschijn, Kamersteeg 3a
Nijkerk
tel. 033 2474830
info@sigma-nijkerk.nl
Elke 2e 2n 4e dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Aanmelden vooraf.
Sigma,
Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken
ook voor Stichting Vrienden van de Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken
tel. 033-258 26 97
info@simga-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
ZorgBoerderij 't Paradijs
Natuurlijk Bewegen Barneveld
Barneveld
tel. 0342 - 401253
Woningaanpassingen
Gemeente Nijkerk
Loket Maatschappelijke Ondersteuning
ma-vr 8.30 - 12.30; do ook van 13.30-17.00
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
tel. 033-247 22 22
gemeente@nijkerk.eu
www.nijkerk.eu
MD Veluwe
Venestraat 15
3861 BV Nijkerk
tel. 033-246 17 84
nijkerk@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl
Zorgwoningen
Amaris - Arkemheen
Oranjelaan en Beatrixflat
Vetkamp 25
3862 JM Nijkerk
tel. 033-245 37 24
arkemheen@amaris.nl
www.amaris.nl
Senioren appartementencomplex
De Veenepoort
Veenestraat
3861 BV Nijkerk
tel. 033-247 76 66
huizesintjozef@beweging3.nl
www.beweging3.nl

Aanvragen indicaties Wmo en CIZ voor gemeente Nijkerk

Een indicatie van de Wmo heeft u nodig voor o.a. huishoudelijke hulp, vervoer en aanpassingen in de woning. U kunt terecht bij het Wmo-loket:

Gemeente Nijkerk
Loket Maatschappelijke Ondersteuning
ma-vr 8.30 - 12.30; do ook van 13.30-17.00
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
tel. 033-247 22 22
gemeente@nijkerk.eu
www.nijkerk.eu

Voor het aanvragen van o.a. verzorging en verpleging thuis, dagverzorging, het verzorgingshuis en het verpleeghuis, heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hiervoor kunt u een formulier aanvragen op het onderstaande adres. Omdat deze formulieren vrij ingewikkeld zijn, raden we u aan om u te laten helpen bij het invullen.

Centrum Indicatiestelling Zorg
CIZ
tel. 0900 1404
info@ciz.nl
www.ciz.nl

Hulp bij het aanvragen van een indicatie kunt u krijgen bij de onderstaande adressen én bij de zorgorganisatie waarvan u de zorg wilt ontvangen.

Gewoon Thuiz
Nijkerk
www.gewoon-thuiz.nl/woonplaats/nijkerk/
MEE Veluwe
spreekuur in Publiekswinkel Stadhuis: do van 13.30-17.00 uur.
Postbus 394
7300 AJ Apeldoorn
tel. 055-526 92 00
info@meeveluwe.nl
www.meeveluwe.nl
Per Saldo
begeleiding Persoongebonden Budget PGB
tel. 0900 7424857
www.pgb.nl