Aanbod bij dementie - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Speciaal voor mensen met dementie en hun naasten

Als dementie in uw leven komt, is het voortzetten van een gestructureerd, actief leven het best voor alle betrokkenen. De ziekte kan mensen angstig en onzeker maken. Zekerheid, structuur en veiligheid zijn dan belangrijk. Bewegen, actief mensen ontmoeten, een boodschap doen en zinvolle taken hebben dragen enorm bij aan het welbevinden, beperken probleemgedrag en, zo blijkt uit onderzoek, vertragen de achteruitgang.

Dit kan in de eigen woonomgeving. Maar, met het voortschrijden van de ziekte, vraagt dit steeds vaker om deskundige begeleiding. Hieronder leest u wat er speciaal voor mensen met dementie wordt aangeboden.

Dementie roept vele vragen op. Er worden cursussen voor mantelzorgers aangeboden. Via Alzheimer Nederland is er de mogelijkheid om met lotgenoten uit te wisselen. Ook het Alzheimer Café, een maandelijkse ontmoeting voor mantelzorgers en mensen met dementie, biedt veel informatie en ondersteuning.

Een casemanager dementie is deskundig en in staat om u gedurende langere tijd advies en begeleiding te bieden. Soms intensief adviserend en coördinerend, soms op afstand; afhankelijk van wat u wenst of nodig heeft. Meer informatie over de casemanager dementie

Wat is er speciaal voor mensen met dementie en hun naasten

Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden.

Soms heeft u een ‘indicatie’ nodig voor het financieren van uw deelname. Bij het aanbod in uw gemeente leest u hoe u dit kunt aanvragen. Soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Klik op één van de regels en u krijgt het lokale aanbod voor dit onderdeel in beeld! Klik hier en u krijgt het lokale aanbod voor alle onderdelen in beeld

Indien u het aanbod voor al deze mogelijkheden in voor uw gemeente in beeld wilt, klik dan hier.